Oznamy

Valné zhromaždenie OÚSR

14.04.2015 12:02 obrázok oznamu


Valné zhromaždenie Ovocinárskej únie SR
sa uskutoční dňa 24.4.2015 v Piešťanoch

Miesto: Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany

Program:

 1. 9,30-10,00 Registrácia
 2. 10,00-12,30 Prednášky na tému:
       Program rozvoja vidieka 2014-2020                                
       Plánovaní pozvaní prednášatelia:
            Ing. Rudolf Trebatický – riaditeľ Odboru environmentálnych činností, MPRV SR
            Ing. Martin Cálek  
       Prípravky pre IP – Ing. Zoltán Tamášek
 1. 12,30-13,00 Obed
 2. 13,00 Otvorenie VZ OÚSR
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti za r. 2015 – Ing. M. Varga
 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie  - Ing. F. Kadlček
 6. Plán rozpočtu na r.2015 – Ing. S. Michálek
 7. Návrh kandidátov do Predstavenstva OÚSR – Ing. J. Žatková
 8. Diskusia
 9. Akt volieb
 10. Poďakovanie Ing. J. Volaříkovi za doterajšiu činnosť v predstavenstve OÚSR
 11. Vyhlásenie výsledkov volieb
 12. Návrh uznesení a ich schválenie
 13. Záver
Svoju účasť potvrďte, prosím u Ing. Mariána Vargu  alebo Ing. Jany Žatkovej
alebo vyplňte rigistračný formulár

Súbory na stiahnutie

Download icon

PozvankaXXVVZOUSR24042015.pdf

374.8 KB

18.04.2015 13:36
Späť
Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí