Poslanie

poslanie1.jpg

Poslaním OUSR je vytvárať pre svojich členov také podmienky, prostredníctvom ktorých by sa zvyšovala ich prosperita v korektnom konkurenčnom prostredí. Ovocinárska únia svojich členov združuje riešením spoločných problémov na kompetentných miestach. Obhajuje záujmy členov a koordinuje ich činnosť pri spoločných postupoch pri živelných pohromách, pri predkladaní žiadostí na odškodnenie a iných možnostiach poskytovania podpôr. Únia vytvára svojim členom priestor z pohľadu poskytovania informácií na rôzne aktuálne témy v oblasti poľnohospodárstva. Dáva i priestor na propagáciu, zviditeľňovanie na výstavách a zúčastňovania sa súťaží.

OUSR napĺňa svoje poslanie tým, že:

  • tvorí koncepciu ovocinárstva SR v intenciách EÚ
  • spolupracuje s inými inštitúciami, zväzmi a organizáciami, ktoré pomáhajú rozvoju ovocinárstva
  • organizuje podujatia medzi vlastnými ovocinármi a inými z vyspelých krajín EÚ
  • pre svojich členov zabezpečuje odbornú poradensko-konzultačnú činnosť
  • sprístupňuje členom najnovšie pestovateľské systémy, sprostredkováva najnovšie vedecko-technické poznatky a informácie, prostredníctvom ktorých sa zvýši efektivita a v konečnom dôsledku aj pridaná hodnota.
  • individuálne pomáha svojim členom pri riešení konkrétnych problémov
  • zabezpečuje pre svojich členov odborné, spoločenské a kultúrne podujatia
  • vystupuje v masovokomunikačných prostriedkoch, kde háji záujmy svojich členov
  • rieši odborné otázky v médiách a na prezentáciách popredných ovocinárskych subjektov
  • zlaďuje rozdielnosť názorov medzi svojimi členmi a spolu s nimi hľadá a navrhuje optimálne riešenia

poslanie2.jpg

Vhodne koordinuje svojich členov prostredníctvom všetkých zložiek, ktoré v ovocinárskej únii spolupracujú. Ide o zložky riadiace, kontrolné, informačné, výrobné, obchodné, vzdelávacie, mediálne či charitatívne. V riadiacej zložke je to najmä spolupráca prezídia a predstavenstva OUSR s MPSR. V kontrolnej zložke je to riešenie problematiky v spolupráci s PPA, ÚKSUP, a inými kontrolnými zložkami, ktoré vydávajú certifikáty ako je EUREPGAP či GLOBALGAP.

OUSR sa podieľa na tvorbe legislatívnej činnosti v ovocinárstve ako sú napr. rôzne podporné programy, pripomienkuje a taktiež konštruktívne spolupracuje v celom legislatívnom procese, výsledkom ktorého sú rôzne nariadenia, usmernenia, smernice, zákony, či vestníky, ktoré riešia ovocinársku problematiku.

Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí

JAN
FEB
MAR
APR
Čerešňa
Valné zhromaždenie OÚSR
24.04.2015
Piešťany
MÁJ
JÚN
Čerešňa
POĽSKO 2018
21.06.2018 - 23.06.2018
Poľsko
JÚL
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov v čerešňovom sade
03.07.2015
Danubius Fruct, Dunajská Lužná
Čerešňa
Stretnutie ovocinárov na tému DROBNÉ OVOCIE
27.07.2015
Horná Streda
AUG
Čerešňa
Emilove Sady - Deň otvorených dverí
29.08.2015
Dvory nad Žitavou
Čerešňa
CANADA 2018
20.08.2018 - 31.08.2018
Kanada
SEP
Čerešňa
Steierischer Apfelstrasse
09.09.2015 - 11.09.2015
Rakúsko
Čerešňa
POĽNÉ KÁZANIE - Rakytník rešetliakovitý
07.09.2016
Tvrdošovce
OKT
Čerešňa
Jablko roka 2014 (JAHRADA)
24.10.2014 - 25.10.2014
Výstavisko ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2016
21.10.2016 - 22.10.2016
Expo Center Trenčín
Čerešňa
JAHRADA 2017
13.10.2017 - 14.10.2017
Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2018
12.10.2018 - 13.10.2018
ExpoCenter Trenčín
Čerešňa
JABLKO ROKA 2019
11.10.2019 - 12.10.2019
Trenčín
Čerešňa
Flora Olomouc
05.10.2023 - 08.10.2023
Olomouc
Čerešňa
JABLKO ROKA
13.10.2023 - 14.10.2023
Modra
NOV
Čerešňa
Mojmírovce 29.-30.11.2023 - Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku
29.11.2023 - 30.11.2023
Mojmírovce
DEC
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2014
10.12.2014 - 11.12.2014
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2015
09.12.2015 - 11.12.2015
Piešťany, Nálepkova 1
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2016
08.12.2016 - 09.12.2016
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2017
12.12.2017 - 13.12.2017
Piešťany, Hotel Magnólia
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2018
11.12.2018 - 12.12.2018
Piešťany
Čerešňa
PREDVIANOČNÉ OVOCINÁRSKE DNI 2019
17.12.2019 - 18.12.2019
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2022
14.12.2022 - 15.12.2022
Piešťany
Čerešňa
Predvianočné ovocinárske dni 2023
12.12.2023 - 13.12.2023
Piešťany